The Firm

The Team

Design Studio

 • Asma Ansari
 • Harshada Jain
 • Afzal Ansari
 • Kedar Gidh
 • Anas Vadgama
 • Harshad Dongre
 • Sagar Ved
 • Sana Mansuri
 • Niharika Saraf

Admin Department

 • Tek Bahadur
 • Bhupendra Chourasiya
 • Chetan Chavan
 • Ashok Singh